Friday, July 31, 2009

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ...

Πρωινός Λόγος

"Τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης Παμβώτιδας για την εκπόνηση προκαταρκτικής Μελέτης για τη δημιουργία Οικολογικού Πάρκου στα όρια των Δημοτικών Διαμερισμάτων Ανατολής – Κατσικά, πρότεινε στο προχθεσινό Νομαρχιακό Συμβούλιο ο Νομάρχης Ιωαννίνων κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης.
H πρόταση του Νομάρχη, έγινε δεκτή από το Νομαρχιακό Συμβούλιο, μαζί με την προσθήκη που πρότεινε ο επικεφαλής της παράταξης της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Πρ. Χατζηεφραιμίδης για συμμετοχή στην προγραμματική και των δήμων Ανατολής και Παμβώτιδας."

Ολόκληρο το άρθρο εδώ

Δεν θέλει το οικολογικό πάρκο

Ηπειρωτικός Αγώνας, Της Βαρβάρας Αγγέλη,

"Οι αντιδράσεις για τη δημιουργία οικολογικού πάρκου σε παραλίμνια έκταση, που συζητήθηκε προχτές στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, εκ μέρους του δήμου Παμβώτιδας ήταν αναμενόμενες."


Ολόκληρο το άρθρο εδώ

Wednesday, July 29, 2009

Ιδού οι διαφορές μελέτης-ρυθμιστικού

Ηπειρωτικός Αγώνας, του Γιώργου Τσαντίκου

Ιδού οι διαφορές μελέτης-ρυθμιστικού
Σύμφωνα με πληροφορίες του «Η.Α.», από τη μελέτη μέχρι την ανακοίνωση του Ρυθμιστικού, υπάρχουν τέσσερα βασικά «καυτά» και διαφορετικά σημεία.

ολόκληρο το άρθρο εδώ

Tuesday, July 21, 2009

Πόλεμος για τον κυπρίνο στη λίμνη Ιωαννίνων

Έθνος, του Βασίλη Ιγνατιάδη

"Η Επιστημονική Επιτροπή του Φορέα Διαχείρισης του υδροβιότοπου εισηγήθηκε πριν από λίγες μέρες να σταματήσει ο εμπλουτισμός της λίμνης με κυπρίνο (...)

ο κυπρίνος συνέβαλε στην εξαφάνιση των γηγενών ειδών ψαριού, και κυρίως της ενδημικής τσίμας (phoxinellus epiroticus), που δεν υπήρχε πουθενά αλλού στον κόσμο εκτός από τη λίμνη των Ιωαννίνων.
Παράλληλα, ξεριζώνοντας την υδρόβια βλάστηση για να τραφεί, συντελεί και στην υποβάθμιση της ποιότητας των νερών, καθώς αυξάνει το φυτοπλαγκτόν και μειώνει το ζωοπλαγκτόν και τα ασπόνδυλα του βυθού. Με την ίδια δραστηριότητα, προκαλεί επιπλέον και επαναιώρηση των ιζημάτων, με αποτέλεσμα την αύξηση της θολερότητας των υδάτων και την τροφοδοσία της στήλης του νερού με θρεπτικά. Αυτές οι ανατροπές στο οικοσύστημα επιδρούν στην αναπαραγωγή ακόμα και του ίδιου του κυπρίνου.

Επικίνδυνo είδος
Τα επτά μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής, με δεκάδες παραπομπές στη διεθνή βιβλιογραφία, επισημαίνουν πως ο κυπρίνος θεωρείται ένα από τα 100 πιο επικίνδυνα είδη για τα οικοσυστήματα."

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ

Thursday, July 16, 2009

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ Χ.Υ.Τ.Α. ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ ΤΟ ΤΕΕ

Πρωινά Νέα

"«Η ιδιαιτερότητα της μορφολογίας του εδάφους και οι έντονες διαφοροποιήσεις του ανάγλυφου της περιοχής (έντονες κλίσεις, πτυχώσεις το εδάφους κ.λπ.), καθώς και η σύσταση του εδάφους (ιλυοαργιλικά εδάφη με παγκίνες ψαμίτη), γίνονται η αιτία το έργο κατασκευής του Χ.Υ.Τ.Α. να εκτελείται με σημαντικά κατασκευαστικά προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά αν και δεν θεωρούνται ανυπέρβλητα, απαιτούν τροποποίηση και συμπλήρωση των τεχνικών μελετών, οι οποίες από τη αρχή δεν είχαν την απαιτούμενη πληρότητα» λέει η απόφαση που εγείρει αμφιβολίες ακόμα και για τη διάρκεια ζωής του έργου που θεωρητικά θα έπρεπε να είναι εικοσαετής, σημειώνοντας συγκεκριμένα πως «με την πρόοδο της κατασκευής, γίνεται όλο και πιο εμφανής η μη δυνατότητα ολοκλήρωσης του έργου στις προβλεπόμενες διαστάσεις και ο περιορισμός των επιφανειών και όγκων των κυττάρων διάθεσης ιδίως αυτού της Β΄ φάσης, με επιπτώσεις στη συνολική διάρκεια λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α.»."
Ολόκληρο το άρθρο εδώ

Ηπειρωτικός Αγώνας
"Προβληματική η κατασκευή ΧΥΤΑ
Να αποπερατωθεί το ταχύτερο η κατασκευή του ΧΥΤΑ, αν και θεωρείται «προβληματικός», και να αποκατασταθεί η χωματερή της Δουρούτης προτείνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Τμήμα Ηπείρου (ΤΕΕ-ΤΗ)."
Ολόκληρο το άρθρο εδώ

Wednesday, July 15, 2009

Κατασκευή ΧΥΤΑ στο Ελληνικό του Νομού Ιωαννίνων - Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δουρούτης

Ολόκληρο το άρθρο εδώ και στο site του ΤΕΕ/ΤΗ

"Το ΤΕΕ/ΤΗ μετά από τις παραπάνω επισκέψεις θεωρεί ότι είναι άμεση η αναγκαιότητα της παύσης της λειτουργίας του ΧΑΔΑ Δουρούτης λόγω των χρόνιων περιβαλλοντικών προβλημάτων στην περιοχή και ως εκ τούτου είναι επιβεβλημένη πλέον η ολοκλήρωση της κατασκευής και η λειτουργία του ΧΥΤΑ στην περιοχή του Ελληνικού το συντομότερο δυνατό.

Η ιδιαιτερότητα της μορφολογίας του εδάφους και οι έντονες διαφοροποιήσεις του ανάγλυφου της περιοχής (έντονες κλίσεις,πτυχώσεις το εδάφους κ.λ.π.), καθώς και η σύσταση του εδάφους(ιλυοαργιλικά εδάφη με παγκίνες ψαμίτη), γίνονται η αιτία το έργο κατασκευής του ΧΥΤΑ να εκτελείται με σημαντικά κατασκευαστικά προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά αν και δεν θεωρούνται ανυπέρβλητα, απαιτούν τροποποίηση και συμπλήρωση των τεχνικών μελετών οι οποίες από τη αρχή δεν είχαν την απαιτούμενη πληρότητα. Με την πρόοδο της κατασκευής γίνεται όλο και πιο εμφανής η μη δυνατότητα ολοκλήρωσης του έργου στις προβλεπόμενες διαστάσεις και ο περιορισμός των επιφανειών και όγκων των κυττάρων διάθεσης ιδίως αυτού της Β΄ φάσης με επιπτώσεις στη συνολική διάρκεια λειτουργίας του ΧΥΤΑ. (...)

Επειδή εκ των πραγμάτων τα παραπάνω προβλήματα θα έχουν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό του χρόνου λειτουργίας έναντι αυτού που προβλέπεται του υπό κατασκευή ΧΥΤΑ στο Ελληνικό, πρέπει με την έναρξη του νέου πενταετούς σχεδιασμού διαχείρισης των απορριμμάτων, να αρχίσει άμεσα η εκπόνηση μελέτης για την εξεύρεση νέας θέσης για την κατασκευή ΧΥΤΥ"

Tuesday, July 14, 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

"Με αφορμή τις αντιδράσεις, τις διαμαρτυρίες και τα αναφερόμενα στον τοπικό τύπο για τις παρεμβάσεις στη Νήσο Ιωαννίνων, στην πρόσφατη συνεδρίαση της η Δ.Ε. του Παραρτήματος Ηπείρου & Νήσων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ασχολήθηκε με το θέμα και κατέληξε στα ακόλουθα: (...)

Στην συγκεκριμένη περίπτωση οι ευθύνες επιμερίζονται σε περισσότερους και είναι απόρροια της επικρατούσας νοσηρής αντίληψης ότι ο καθένας μπορεί να πράττει κατά το δοκούν υπό το καθεστώς μιας αβάσταχτης χαλαρότητας, η οποία διέπει δεκαετίες τώρα τη δημόσια διοίκηση και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς δημοσίου συμφέροντος."

Ολόκληρο το Δελτίο Τύπου εδώ

Monday, July 13, 2009

Παμβώτιδα: Είναι επιδημία της κοινωνίας μας ή αρρώστια της σκοπιμότητας;

Νέοι Αγώνες, Του Βασίλη Ασωνίτη

"Ας αφήσουμε τα γεγονότα να μιλήσουν :

α) 26 Αυγούστου 2008. Από την επιστολή οίκου εκ Σερρών. Προς : Κύριο ... Νομάρχη Ιωαννίνων

«Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαμε σχετικά με την κατάσταση της λίμνης των Ιωαννίνων κ.λ.π., κ.λ.π».

Με ερωτηματικά η αναφορά σε κάποιο «επιστημονικό εργαστήριο» από τον Καναδά. Πουθενά δεν αναφέρεται κάποια εταιρεία του Καναδά με όνομα, διεύθυνση κ.λ.π. για λογαριασμό της οποίας κλείνονται συμφωνίες.

Αποστολέας, προσωπική επιχείρηση των Σερρών.

Γιατί τόση μυστικότητα όταν πρόκειται για ένα τόσο σοβαρό θέμα που αφορά την λίμνη και τα Γιάννενα; Είναι δικαίωμα κάθε πολίτη να γνωρίζει ποιες είναι οι λίμνες ανά χώρα που καθαριστήκανε με την προτεινόμενη μέθοδο και ποια ήταν τα αποτελέσματα.

Όπως είναι παγκοσμίως γνωστό (στοιχεία όλων των λιμνών μπορούν να είναι στη διάθεση σας), υπάρχουν τρεις εταιρείες, με τρεις διαφορετικές μεθόδους, στον τομέα αερισμού των λιμνών, κοινό το αξίωμα της μαμούθ συμπίεσης που χρησιμοποιούν.

Καμία από τις εταιρίες αυτές δε φέρει το όνομα της επιχείρησης των Σερρών ή κάποιας του Καναδά γνωστές για κάποια «πρωτοποριακή μέθοδο».

Οι ήδη γνωστές μέθοδοι αερισμού των νερών χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένο χρόνο σε λίμνες μεγάλου βάθους με μεγάλο υπολίμνιο και σταθερή θερμική στρωμάτωση για ν' αποφεύγεται η καταστροφή τους. Είναι δε μέθοδοι με σοβαρή οικονομική επιβάρυνση.

Δεν εφαρμόζονται σε λίμνες μικρού βάθους όπως η Παμβώτιδα (μέσο βάθος 4 μέτρα με μίνιμουμ τα 2,5 μέτρα). Ο λόγος είναι ότι οι ρηχές λίμνες δε διαθέτουν σταθερή στρωμάτωση και οι συνεχείς αναμοχλεύσεις (μικρής ή μεγάλης έντασης) οδηγούν στην έντονη επιστροφή των θρεπτικών στοιχείων στην τροφογενή ζώνη και την εντατικοποίηση του κύκλου της ευτροφίας (Παν/ μιο Κολωνίας, Ινστιτούτο Γεωγραφίας)."

Ολόκληρο το άρθρο εδώ

Saturday, July 4, 2009

Λεωφόρος και μπάζωμα στο νησί

Ηπειρωτικός Αγώνας, Του Γιώργου Τσαντίκου

"Επιτροπή του Δασαρχείου Ιωαννίνων και του Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης Παμβώτιδας επισκέφθηκε χθες ξανά το Νησί για να δει από κοντά αν στέκουν οι καταγγελίες για καταστροφή μέρους του δάσους, αλλά και του μπαζώματος της λίμνης."

Ολόκληρο το άρθρο εδώ

Friday, July 3, 2009

Ορατός κίνδυνος για υδροβιότοπο

Ηπειρωτικός Αγώνας, Του Σωτήρη Αργύρη

"Τον κίνδυνο που απειλεί τον υδροβιότοπο Ανατολής – Κατσικά προβάλλει ως κυρίαρχο επιχείρημα των ενστάσεών του για την οριοθέτηση της λίμνης Παμβώτιδας ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος."

Ολόκληρο το άρθρο εδώ

Ο Σύλλογος Περιβάλλοντος απαντά στον Αλ. Καχριμάνη

 Άρθρο των Νέων Αγώνων εδώ

Άρθρο του Πρωινού Λόγου εδώ

"Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων κ. Αριστείδης Σωτηριάδης με χθεσινή γραπτή δήλωσή του απαντά στην προχθεσινή παρέμβαση του νομάρχη κ. Αλ. Καχριμάνη.
«Όταν ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος το 2003 κατέθεσε προσφυγή στο Σ.Τ.Ε. ζητώντας την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 22943 Κ.Υ.Α. , η οποία ήτο καταστροφική για την λίμνη Παμβώτιδα, ο Νομάρχης κ. Καχριμάνης έκανε παρέμβαση στο Σ.Τ.Ε. κατά της προσφυγής του Συλλόγου.
Το Σ.Τ.Ε. με απόφασή του δικαίωσε τον σύλλογό μας.
Τώρα ο κ. Καχριμάνης υπερασπίζεται την θέση του Περιφερειάρχη κ. Πανοζάχου και της Επιτροπής Οριοθέτησης. Προφανώς δεν αντιλαμβάνεται τις καταστροφικές συνέπειες για το οικοσύστημα της Λίμνης με την απώλεια του σημαντικότατου υδροβιότοπου Ανατολής-Κατσικά.
Σε σχετική ερώτηση προχθές στον Τ.V. 1 ο κ. Σαϊνης, Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας απήντησε ως εξής: « …όταν αποκόψεις ζωτικές περιοχές από ένα οικοσύστημα είναι καταστροφικό.»
Επομένως δεν είναι μόνο ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος που αμφισβητεί τις πράξεις της Διοικήσεως αλλά και άλλοι, όπως ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας, ο οποίος είναι και επίσημα Σύμβουλος της Πολιτείας για περιβαλλοντικά θέματα»"

Στο Σ.τ.Ε. κατά των αποφάσεων της Επιτροπής Οριοθέτησης και του Γενικού Γραμματέα ο Σύλλογος Περιβάλλοντος

Πρωινός Λόγος

"Στο Συμβούλιο της Επικρατείας (Σ.τ.Ε.) προσέφυγε με αίτηση ακυρώσεως των αποφάσεων της Επιτροπής Οριοθέτησης και του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ηπείρου κ. Δημ. Πανοζάχου. Κι αυτό γιατί ο Περιφερειάρχης Ηπείρου απέρριψε το αίτημα του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων για επανακαθορισμό των οριογραμμών όχθης και παλαιάς όχθης της Λίμνης, τις οποίες η Επιτροπή Οριοθέτησης αιγιαλού και παραλίας καθόρισε στο όριο του αναχώματος Ανατολής – Κατσικά, αδιαφορώντας για τις καταστροφικές επιπτώσεις σε βάρος της Παμβώτιδας."

Ολόκληρο το άρθρο εδώ

Thursday, July 2, 2009

Μάχη για την Παμβώτιδα

Έθνος, της Μαρίας Ριτζαέλου

"Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος κατηγορεί τον γ.γ. της Περιφέρειας ότι μειώνει την έκταση της λίμνης και αποκλείει υδροβιότοπο. Αυτός υποστηρίζει ότι εφαρμόζει τον νόμο"

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ

Wednesday, July 1, 2009

Η γραμμή στη λίμνη

Ηπειρωτικός Αγώνας, του Θύμιου Τζάλλα
Ολόκληρο το άρθρο εδώ

Δεν είναι εντυπωσιακό που στα Γιάννενα του 2009 δεν ξέρουμε ακριβώς πού είναι η λίμνη; Που ψάχνουμε ακόμη να την οριοθετήσουμε και μάλιστα εν μέσω δικαστικών διαμαχών στο Συμβούλιο της Επικρατείας;

Δεν είναι ένα απλό γραφειοκρατικό κενό. Δεν έχει να κάνει μόνο με χαρακτηρισμούς και αποχαρακτηρισμούς, βάλτους, αναχώματα και τίτλους ιδιοκτησίας. Έχει να κάνει κυρίως με το ότι μια γενιά ανθρώπων μεγάλωσε μακριά από τη λίμνη με αίσθημα απαξίωσης. Για πολλούς η Παμβώτιδα ήταν «βρώμικη», «εγκαταλειμμένη» και «επικίνδυνη». Όταν δεν την επισκεπτόμαστε είναι λογικό να μην ξέρουμε και «πού πέφτει». (...)

Όσο το τοπίο παραμένει ερημωμένο και με τον κόσμο σε σύγχυση, τόσο τα «κάστανα από τη φωτιά» θα καλούνται να τα βγάλουν αυτόνομοι σύλλογοι όπως ο Σύλλογος Περιβάλλοντος. Μόνο αν έρθουμε κοντά στη λίμνη, τη «ζήσουμε» και την καταλάβουμε θα απαιτήσουμε και το αυτονόητο. Ότι προτεραιότητα είναι ο δικός της ζωτικός χώρος και όχι ο δικός μας πλάι της.

Η λίμνη στο Συμβούλιο της Επικρατείας

Ηπειρωτικός Αγώνας, του Σωτήρη Αργύρη
Ολόκληρο το άρθρο εδώ

Μία μόλις μέρα μετά την ανακοίνωση του Ρυθμιστικού Σχεδίου και το παράθυρο για το χτίσιμο της παραλίμνιας περιοχής, το θέμα της οριοθέτησης της Παμβώτιδας προσλαμβάνει νέες διαστάσεις. (...)

Όμως, το θέμα της οριοθέτησης θα κριθεί πλέον και από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), καθώς ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος κατέθεσε σχετική αίτηση στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο.

Με την αίτηση αυτή ζητά να ακυρωθεί η απόφαση της επιτροπής οριοθέτησης και του γενικού γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου, καταγγέλλοντας παράλληλα τον Δημήτρη Πανοζάχο επειδή απέρριψε το αίτημα του συλλόγου για επανακαθορισμό των οριογραμμών όχθης και παλαιάς όχθης της λίμνης. Ως γνωστό, η επιτροπή οριοθέτησης καθόρισε ως τελικό όριο της Παμβώτιδας το τεχνητό ανάχωμα που βρίσκεται μεταξύ των οικισμών Ανατολής και Κατσικά.

Βλέπει καταστροφή
Η διοίκηση του Συλλόγου Περιβάλλοντος καταλογίζει αδιαφορία σε όλους τους αρμόδιους και προεξοφλεί ότι θα υπάρξουν «καταστροφικές επιπτώσεις σε βάρος της Παμβώτιδας». Οι αιχμές στρέφονται πρωτίστως εναντίον του περιφερειάρχη καθώς η διοίκηση διαπιστώνει έλλειψη «βιωματικής ευαισθησίας» για την προστασία της λίμνης. «Συμφωνώντας με την οριοθέτηση στο όριο του αναχώματος, παραβλέπει ότι έτσι ανοίγει ο δρόμος για την κατάργηση του υδροβιότοπου και την οικοπεδοποίησή του, ότι μειώνεται η έκταση της λίμνης κατά 3.500 περίπου στρέμματα και καταδικάζεται η Παμβώτιδα για πάντα να γίνει μια κλειστή δεξαμενή χωρίς ζωή και χωρίς μέλλον», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση που υπογράφει ο πρόεδρος Αριστείδης Σωτηριάδης.

Στην αίτηση ακύρωσης αναφέρεται και το σκεπτικό των προσφευγόντων, καθώς εκτιμάται ότι χιλιάδες στρέμματα της παραλίμνιας περιοχής που σήμερα ανήκουν στο Δημόσιο θα χαθούν. Στην περίπτωση αυτή οι ευθύνες, όπως υπογραμμίζει ο σύλλογος, καταλογίζονται στα μέλη της επιτροπής οριοθέτησης για την απόφαση που έλαβαν. «Καθόρισαν την οριογραμμή της παλαιάς όχθης επίσης στο όριο του αναχώματος με αποτέλεσμα να «αποδεσμεύονται» με αυτό τον τρόπο από την ιδιοκτησία και τον έλεγχο του Ελληνικού Δημοσίου χιλιάδες στρέμματα», διαπιστώνει ο σύλλογος.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΚ ΒΑΘΡΩΝ

Ελευθερία
Ολόκλληρο το άρθρο εδώ

Οφείλουν μία απάντηση
Υπάρχουν ορισμένοι που προσπαθούν να ανακαλύψουν ίντριγκες, συνωμοσίες και σκοτεινά συμφέροντα πίσω από κάθε τι που συμβαίνει στην πόλη. Αν και δεν ανήκουμε σ’ αυτή την κατηγορία, θεωρούμε πως πρέπει να δοθούν εξηγήσεις τόσο από τη δημοτική αρχή, όσο και από τον γιαννιώτη υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Κώστα Τασούλα, σχετικά με την παραχώρηση της έκτασης του στρατοπέδου Βελισσαρίου στο Δήμο Ιωαννιτών. Όλο το προηγούμενο διάστημα, μας παρουσίαζαν ως εξαιρετικά μεγάλη επιτυχία το ότι παραχωρείται το 62% της έκτασης, ενώ μας δήλωναν πως είναι αναπόφευκτο το υπόλοιπο τμήμα να οικοδομηθεί για τις ανάγκες στέγασης στρατιωτικών. Και ξαφνικά έρχεται ο έτερος γιαννιώτης υφυπουργός και λέει πως υπάρχει τρόπος να δοθεί όλη η έκταση του στρατοπέδου στην πόλη, για τον οποίο, μάλιστα, έχει έρθει σε συνεννόηση με τα δύο εμπλεκόμενα μέρη. Περιμένουμε με ενδιαφέρον την απάντηση.

Ευκαιρία για απεμπλοκή
Από τη δημοτική αρχή, βέβαια, περιμένουμε και ένα σχόλιο σχετικά με τα όσα είπε ο Σταύρος Καλογιάννης για το Δημαρχείο. Αν, δηλαδή, συμφωνεί στο να μεταφερθούν οι υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στο Βελισσάριο και το σημερινό Διοικητήριο της Νομαρχίας να μετατραπεί σε Δημαρχείο. Γιατί, η δημοτική αρχή έχει στα σχέδια της κάτι το εντελώς διαφορετικό, έστω κι αν δε φαίνεται ικανή να το υλοποιήσει. Αναφερόμαστε, φυσικά, στο σχέδιο για ανέγερση νέου Δημαρχείου στο χώρο που βρίσκεται η λαϊκή αγορά της Αγίας Μαρίνας. Ωστόσο, επειδή και αντιδράσεις συναντά αυτή η προοπτική, αλλά και χρήματα δεν υπάρχουν, ίσως τα όσα προβλέπονται στο Ρυθμιστικό Σχέδιο να αποτελούν μια μεγάλη ευκαιρία να απεμπλακεί η δημοτική αρχή από την προεκλογική της δέσμευση.